Nevşehir’de ParaHemsBall antrenörlük kursu açılacak

Nevşehir’de ParaHemsBall antrenörlük kursu açılacak

Nevşehir’de ParaHemsBall antrenörlük kursu açılacak .

28 Mart – 1 Nisan 2022 tarihleri arasında Nevşehir Gençlik Merkezinde 1. Kademe ParaHemsBALL Antrenörlük Kursu açılıyor. 

1. Kademe Antrenör Kursu’na katılacakların kurs bedeli olan 500 TL’yi (SBF mezunu veya öğrencisi 400 TL), kurs başlangıç tarihine kadar, TR39 0013 4000 0128 0957 5000 30 IBAN’a “Denge Oyuncak Spor Malzemeleri Kırtasiye Ticaret” ismi ile yatırmaları gerekiyor. 

Adaylar Başvuru Formunda ki kurs katılım evraklarını tamamlamış şekilde getirip İl Temsilcisine teslim etmeleri gerekmekte. 

Kurs sırasında maske takmak zorunlu olacak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. 

İç İşleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda iki doz aşılarını tamamlamış olan adaylar Aşı Kartlarını, tamamlamamış olan adayların ise kurs gününden en fazla 48 saat öncesinden alacakları PCR Testi negatif sonuçlarının çıktılarını Kurs Katılım Evraklarının arasına koymaları gerekiyor. Aksi taktirde Hiçbir aday ilk günden itibaren kursa kabul edilemeyecek. 

Kursa Katılım İçin Aranan Şartlar 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak, 

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak, 

d) 18 yaşını doldurmuş olmak, 

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve hazırlanacak Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.